About Me

My photo
Law Office of Aycan Iskent is a boutique law practice that prides itself on providing the highest quality of legal service in the pursuit of its clients’ best interests. Practice provides comprehensive legal services encompassing numerous disciplines, including immigration law, and business transactions and international law. Her immigration practice areas include immigration-related corporate policy formulation, especially for entrepreneurs and start-ups; permanent residence and citizenship; visas for executives, managers, scientists, scholars, investors, professionals, students and visitors; PERM labor certifications; employment-based immigrant visa petitions; global visas and consular practice; and asylum. She has successfully assisted many businesses and entrepreneurs, investors, and technology professionals on best practices and strategies to secure employment-based immigration benefits, while maintaining compliance with immigration legal requirements. Email info@ekenerlaw.com to schedule your consultation.

Wednesday, July 11, 2012

E-2 Göçmen Olmayan Yatırımcı Vizesi (E-2 Non-Immigrant Treaty Investor Visa)


E-2 göçmen olmayan yatırımcı vizesi ABD ile uluslarası ticaret anlaşmasına taraf olan ülke vatandaşlarının,  “önemli bir miktarda anaparayı” bir ABD ticari işletmesine yatırım yapması halinde, bu vatandaslarin  ABD ‘ye kabul edilmesini saglar.   


Şartları:
1-      ABD İle Uluslararası Ticari Anlaşmanın Tarafı Ülke Vatandaşı Olmak: Türkiye bu anlaşmaya taraf olduğu için, Türk vatandaşları E-2 vizesine basvurabilirler.
2-      Yatırım:
a.      Önemli Bir Miktar Anapara:  “Önemli bir miktar anaparanin” “iyi niyetli bir ABD ticari işletmesine” yatırım amaçlı konulması veya aktif olarak konuluyor olması E-2 vizesinin en onemli şartını oluşturuyor. “Önemli bir miktarda anapara”dan ne kastedilği  Amerikan Göçmenlik Kanunun’ da tanımlanmamış olup, bu miktarın ne kadar olduğu ticari isletmenin büyüklüğü ile yapılacak yatırımın birbirine oranına göre tespit edilir.  Genel uygulamalar ışığında, $100,000 ve üzeri yapılacak yatırımların “önemli miktar anapara” şartını karşılayacağı düşünülmektedir.
b.     Yatırımın “Marjinal” Olmaması: Amerikan Göçmenlik Kanunu’na göre yatırımın marjinal olmasi demek, yatırım yapılan işletmenin yatırımcının kendisinin ve ailesinin gecimini saglayacak derecede minimum  kar yapıyor ve/veya yapacak olması demektir. Bir başka ifadeyle, yatırım yapılan işletmenin yatırımcının ve yatırımcının ailesinin  ABD’de  geçimini sağlamaktan çok daha fazla kar yapıyor veya yapabilecek kapasitede olması gereklidir.
c.      İşletmenin Yatırımcı Tarafından Geliştirilmesi Ve/Veya Yönetilmesi:  Yatırımcının ABD’ye giriş\ABD’de bulunma amacı sadece bu ticari işletmenin geliştirilmesi ve yönetilmesi olmalıdır. Bu amaç, 
·        ticari işletmenin en az %50’si üzerinde hak sahibi olmak  veya
·         işletmenin yürütülmesinde kontrole sahip olmak veya
·        yönetici pozisyonunda olunduğunun gösterilmesiyle kanıtlanabilir.   
d.      Yatırımın Aktif Bir Yatırım Olması: Yatırımcı sadece aktif şekilde ticaret yapacak bir işletmeye yatırım yapabilir. Örneğin, yatırımcının sadece gayrimenkul alarak bu gayrimenkullerin işletilmesi işi  E-2 vizesi için yeterli olmayacaktır. 
3-      ABD’den Ayrılma Niyeti:
E-2 vize geçici vize katagorisinde olup, başvuru sahibinin yapılan ticaretin bitiminin hemen akabininde ABD’den ayrılma niyeti olmasını şart koşar. Bu sebeble, E-2 vizesi başvuru sahibini ABD’de sürekli olarak kalmasini sağlayan green card (Lawful Permanent Residence) statüsünü kazandırmaz.


            Sağladığı Haklar:

a.      ABD’de Kalma Hakkı
E-2 vizesi genelde 5 sene olarak verilir. ABD’ye giriş esnasında, E-2 vizesi sahibi kişi en fazla 2 sene ABD’de kalmaya izni verilir.  Bu sürenin uzatılması için başvuru yapılması halinde, bu süre her başvuruda bir 2 sene daha uzatılabilir. Süre uzatma talebi işleminde herhangi bir limit yoktur, fakat tüm E-2 vizesi sahibi kişilerin, vizelerinin süresinin dolmasıyla ABD’den ayrılacakları niyetini her zaman taşımaları şarttır.

E-2 göçmen olmayan vize sahibinin, ABD dışına yapacağı seyahatler sonrasında ABD’ye döndüğünde  ABD’de kalma süresi otomatik olarak 2 sene olarak yenilenir.  

b.      ABD’de Calisma Hakki
E-2 göçmen olmayan yatırımcı vizesi sahibi sadece vize konusu ticari isletme için çalışabilir. 
Bu içerik hukuki görüş verme amaçlı olmayıp, uzman bir hukukçunun görüşü alınmadan hiç bir şekilde yasal dayanak teşkil etmez.
This content is not intended as legal advice, and cannot be relied upon for any purpose without the services of a qualified professional.

No comments:

Post a Comment