About Me

My photo
Law Office of Aycan Iskent is a boutique law practice that prides itself on providing the highest quality of legal service in the pursuit of its clients’ best interests. Practice provides comprehensive legal services encompassing numerous disciplines, including immigration law, and business transactions and international law. Her immigration practice areas include immigration-related corporate policy formulation, especially for entrepreneurs and start-ups; permanent residence and citizenship; visas for executives, managers, scientists, scholars, investors, professionals, students and visitors; PERM labor certifications; employment-based immigrant visa petitions; global visas and consular practice; and asylum. She has successfully assisted many businesses and entrepreneurs, investors, and technology professionals on best practices and strategies to secure employment-based immigration benefits, while maintaining compliance with immigration legal requirements. Email info@ekenerlaw.com to schedule your consultation.

Wednesday, September 19, 2012

Türkiye’de Devam Eden Davalar İçin Amerika Birleşik Devletlerinde Delil Toplanması Usulü


HAGUE KONVENSİYONU’NUN 18 MART 1970 TARİHLİ 20. KONVENSİYON’U: MEDENİ VE TİCARİ HUKUK DAVALARI İÇİN YURTDIŞINDA DELİL TOPLANMASI

Hague Konvensiyonu’nun 18 Mart 1970 Tarihli 20. Konvensiyonu: Medeni ve Ticari Hukuk Davaları için Yurtdışında Delil Toplanmasına ilişkin bölümü’ne göre “ Medeni  ve ticari hukuk davalarında yurtdışında delil toplanması iki sekilde gercekleşir: (1) Talep Mektubu gönderilmesi, veya (2) Delil talep eden ülkenin diplomatik konsolosluğunun kullanılması, veya bir komisyonun oluşturulması.”

Hague 20. Konvesiyon’unan Türkiye ve ABD taraf ülkeler olup, bu konvensiyonu imzalamışlardir.

USÜL

1-      Talep Mektubu (Letters of Request)
Delil talebinde bulunan ülke mahkemesi bir talep mektubu yazarak, toplanacak delillerin Konvensiyona taraf diger uye ülkeden talep edebilir.  Toplanacak delillerin, yargılama amacıyla kullanılacak olması şarttır. Delil talep eden ülke mahkemesi bu mektubu, delil talep edilen ülkenin “Central Authority”sine gönderir. “Central Authority” daha sonra bu mektubu, delil talep edilen ülke içindeki ilgili makamlara yollar ve cevaplarını toplar. “Central Authority” kendine gönderilen mektubu ilgili kurumlara yolladığında talepte bulunan ilgili taraflara “ihtarname” yollar.  Article 10’a göre, delil toplayan ülke, kendisine gönderilen talep mektubu dogrultusunda delilleri toplamak için kendi ic hukuk kurallarındaki hukuki zorlamaları yapar. Deliller toplandiktan sora, delilleri toplayan ülke, bu delilleri talepte bulunan ülke mahkemesine, talep mektubunun kendisine gönderildiği şekilde, geri yollar.

 2-      Konsolosluk Yolu İle veya Komisyon Oluşturulması İle Delillerin Toplanması
Delil talep eden ülkenin, delil talep edilen ülkede bulunan Konsolosluğu aracılığı ile de delillerin toplaması mümkündür. Bu durumda, Konsolosluk delil toplamak için gerekli makamlardan izin almak zorunda olabilir. Genel kurala göre, bu alternatifte delil istenen kurum veya kişiye karşı, herhangi bir hukuki zorlama uygulanamasada, eğer delil talep edilen ülke kabul etmişse, Konsolosluk “Competent Authority” kullanarak delillerin toplanmasında hukuki zorlama sağlayabilir. 

Buna ek olarak bir de komisyon kurulması yoluyla delil toplanabilir. Delil toplanmasini talep eden mahkeme, bir kişiyi komisyon olarak tayin edebilir. Bu kişi de Konsolosluğun tabi oldugu kurallarla aynı şekilde delilleri toplayabilir.
Bu icerik hukuki gorus verme amacli olmayip, uzman bir hukukcunun gorusu alinmadan hic bir sekilde yasal dayanak teskil etmez.
This content is not intended as legal advice, and cannot be relied upon for any purpose without the services of a qualified professional.

Wednesday, September 5, 2012

U-VİZA

Eğer Aile İçi Şiddet Mağduru İseniz Ve Göçmenlik Statünüzden Dolayı Polise Başvurmaktan Çekiniyorsanız U-Viza Korumasından Yararlanabilirsiniz

U-Viza belli suçlardan mağdur olan kişilere verilen göçmen olmayan bir viza türüdür. Bu vizayı almanın en önemli şartı, suç mağduru kişinin devlet otoriteleyle suçun aydınlatılmasında ve suçluların yakalanmasında aktif şekilde işbirliği yapmasıdır.

U-Viza Göçmen olmayan viza statüsü ‘Victims of Trafficking and Violence Prevention’ Kanunu tarafından Ekim 2010 yılında hayata geçirilmiştir.

U-Vizanın iki temel amacı vardır; (1) Kolluk güçlerinin suçları kavuşturmasında yardımcı olarak suçluların adalete teslim edilmesinin sağlanması, ve (2) suç mağdurlarına, aile içi şiddet mağdurları dahil olmak üzere, göçmenlik statüsü sağlayarak yardımcı olunması. Bu her iki amaç sonuç olarak halkın güvenliğini korumaya hizmet etmesi açısından önem taşır.

U-Vizanın Şartları

1- Aşağıda sayılan suçlardan birinden mağdur olmak
·         Tecavüz
·         Aile içi şiddet
·         Ensest
·         Fuhuş
·         Cinsel taciz
·         Adam öldürme
·         Adam yaralama

·         Adeletin yanıltılması
·         Yalan şahitlik
·         Kadınların sünetti
·         Adam kaçırma/alıkoyma
·         Kölelik ve köle ticareti
·         Şantaj

2- Suç hakkında bilgi sahibi olmak
3- Suçun kavuşturulması ve araştırılmasında kolluk güçlerine yardımcı olmak
4- Suçtan dolayı önemli zarar uğramış olmak
5- Viza almayı engelleyecek bir durumunun bulunmaması.

U-Vizanın Sağladığı Haklar

1- Dört (4) sene U.S. de yasal olarak kalma
2- Çalışma izni
3- Üç (3) sene sonra Green Card'a başvurma
4- Suç mağduru ile birlikte bazı aile üylerine de aynı hakların sağlanması
  • Vize başvurusu yapan kişi 21 yaşından büyük ise eşi ve 21 yaşından küçük bekar çocukları 
  • Vize başvurusu yapan kişi 21 yaşından küçükse eşi, coçukları,ebeveynleri 
Bu kişiyle birlikte U-Viza almaya hak kazanırlar.


Bu icerik hukuki gorus verme amacli olmayip, uzman bir hukukcunun gorusu alinmadan hic bir sekilde yasal dayanak teskil etmez.
This content is not intended as legal advice, and cannot be relied upon for any purpose without the services of a qualified professional.