About Me

My photo
Law Office of Aycan Iskent is a boutique law practice that prides itself on providing the highest quality of legal service in the pursuit of its clients’ best interests. Practice provides comprehensive legal services encompassing numerous disciplines, including immigration law, and business transactions and international law. Her immigration practice areas include immigration-related corporate policy formulation, especially for entrepreneurs and start-ups; permanent residence and citizenship; visas for executives, managers, scientists, scholars, investors, professionals, students and visitors; PERM labor certifications; employment-based immigrant visa petitions; global visas and consular practice; and asylum. She has successfully assisted many businesses and entrepreneurs, investors, and technology professionals on best practices and strategies to secure employment-based immigration benefits, while maintaining compliance with immigration legal requirements. Email info@ekenerlaw.com to schedule your consultation.

Monday, June 25, 2012

Dürüst Fakat Talihsiz Borçluya Yeni Bir Başlangıç Vermek


U.S. Anayasa Mahkemesi ‘nin 1934 tarihinde vermiş olduğu karara göre ‘ İflas dürüst fakat talihsiz borçluya hazlihazırda mevcut olan borçlarından arınmış olarak hayatında yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar Local Loan Co. v. Hunt, 292 U.S. 234, 244 (1934).

U.S. Kongresi anayasanın kendisine verdiği yetki doğrultusunda 1978 yılında U.S. iflas kanunu yasalaştırmıştır. İflas kanunu federal bir kanun olup, federal kurallara tabidir.

U.S.  iflas hukukunda borçlunun hakim önüne çıkması çok sınırlı durumların dışında gerekli değildir.  Genel olarak Chapter-7 davalarında, iflasa hernagi bir itiraz olmaması durumda borçlu hakim karşısına çıkmaz.  Chapter-7 iflas davalarındaki en resmi işlem iflas kanunun 34. madde uyarınca U.S. Trustee ( Iflas masası)’nin ofisinde gerçekleşecek olan alacaklılar toplantısıdır.  

İflas hukunun temelindeki amaç dürüst fakat talihsiz olan borçluya yeni bir başlangıç verilmesidir. Bu amaç borçlunun tüm borçlarından muaf tutulmasını sağlayan ‘bankruptcy discharge’ ile sağlanır.  Böylece borçlu yasal olarak borçlarını ödemek zorunluluğundan kurtulur.

Altı (6) temel iflas davası türü mevcuttur. Bu davalar genellikle iflas kanununda belirtilmis bölüm ‘Chapter’ numaraları ile anılırlar. Bunların arasında en sık kullanılanlar Chapter-7 ve Chapter-13 davalarıdir.

Chapter-7:  
Borçlunun mal ve varlıklarının Trustee (iflas masası)’na devredilmesi ve Trustee’nin ise bu malları paraya çevirerek elde ettiği parayı alacaklılar arasında paylaştırması işlemidir. Borçlu iflas kanunun kendisine tanıdığı miktarda mal ve parayı iflas işleminden muaf tutabilir.  Genellikle Chapter-7 davalarında borçlunun muaf tutulmayacak ya hiç veya cok az bir malı/parası olduğundan, gerçekte tasfiye işlemi hiç gerçekleşmez.  Bu tür davalar ‘no asset cases’ olarak adlandırıl.  Chapter-7 davası borçluları genelde bireyler olup, Chapter-7 davasını açtıktan bir kaç ay sonra yasanın izin verdiği tüm borçlarından kurtulurlar. 

Chapter-13:
Düzenli bir geliri olan borçlunun borçlarının yeniden düzenlenerek bu borçların tamamının veya bir kısmının ödemesini sağlar.  Borçluya değerli mal varlıklarını tutma hakkı vermesi açısından, muaf tutulmayan mal varlığı fazla olan borçlular tarafından Chapter-7 yerine, bu Chapter tercih edilebilir. Chapter-7 davalarının tersine, Chapter-13 borçlusu hemen borçlarından kurtulamaz.  Borçlu, sunmuş olduğu ödeme planı doğrultusunda, ödemelerini yaptıktan sonra tüm borçlarından kurtulabilir.  Chapter-13 borçlusu ödeme planı aktif olduğu müddetçe kendi aleyhine açılacak alacak davalarından muaf olucaktır.  Chapter-13 davası ile borçlu Chapter-7 ile kurtulabilecegi borçtan daha fazla miktarda bir borçtan kurtulabilir. 


Bu icerik hukuki gorus verme amacli olmayip, uzman bir hukukcunun gorusu alinmadan hic bir sekilde yasal dayanak teskil etmez.
This content is not intended as legal advice, and cannot be relied upon for any purpose without the services of a qualified professional.

No comments:

Post a Comment